Fosfor czerwony

59.00 3,550.00 

Wyczyść

Opis produktu

Fosfor Czerwony
Synonimy polifosfor
Wzór chemiczny

P
Masa molowa

30,97
Numer CAS 7723-14-0
Numer WE O231-768-7
Zastosowanie produkcja zapałek i ogni sztucznych, chemikalia laboratroyjne.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: ciemnoczerwony
Zapach: brak danych
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 280°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: 300°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,34 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 1100 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: nierozpuszczalny (20°C)

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, , ,