Jak obliczyć stężenie procentowe roztworu ?

Kalkulator stężenia procentowego roztworu

Kalkulator stężenia procentowego roztworu

Stężenie procentowe roztworu to stosunek masy substancji rozpuszczonej do objętości roztworu, wyrażony w procentach. Aby obliczyć stężenie procentowe roztworu, należy najpierw obliczyć masę substancji rozpuszczonej, a następnie podzielić ją przez objętość roztworu i pomnożyć przez 100%.

Przykład: Jeśli chcemy przygotować roztwór soli o stężeniu 5%, należy rozpuścić 5 g soli w 100 ml wody.

Dodaj komentarz