Boraks – tetraboran sodu

6.50 29.00 

Wyczyść

Opis

Wzór chemiczny: Na2B4O7 x 10H2O

Zastosowanie;

Boraks to sprawdzony środek do:
– usuwania plam oraz:
– mycia porcelany, naczyń
– udrażnia rur ściekowych
– mycia wanien, kafelków łazienkowych, ubikacji, zlewów itp.
– czyszczenia lodówek i zamrażarek
– jako topik do lutowania i spawania
– likwiduje odór moczu i zepsutego rozlanego mleka

Boraks
Tetraboran sodu (czteroboran sodu), eng.Tincalconite, Na2B4O7
Wzór sumaryczny:     Na2B4O7 *10H2O (dekahydrat)
Inne wzory:     Na2B4O7·
Masa molowa:   dekahydrat: 381,44 g/mol
Numer CAS:     1303-96-4
Niebezpieczeństwa: Drażniący

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Zwroty określające środki ostrożności:
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Boraks – tetraboran sodu – parametry gwarantowane

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, , , , ,

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Czteroboran Sodu Dziesięciowodny