Azotan Potasu

Azotan potasu E 252 (Potassium nitrate), saletra indyjska, saletra potasowa, sól potasowa kwasu azotowego.

Azotan potasu jest naturalnie występującym minerałem używanym powszechnie do produkcji materiałów wybuchowych, fajerwerków, paliwa rakietowego oraz nawozów . Jednak od średniowiecza, azotan potasu, nazywany także solą Piotra, był używany do konserwowania mięs.
W średniowieczu, azotan potasu, wytworzono stosując kombinację słomy i moczu. Dzisiaj dostępne są bardziej  zaawansowane środki, które nie pociągają za sobą potrzeby wykorzystania substancji ustrojowych do jego stworzenia.
Obecnie Azotan Potasu E252 jest to środek używany w przemyśle spożywczym, głównie w przetwórstwie mięsa, jako substancja konserwująca, zapobiegająca rozwojowi bakterii jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum). Jad kiełbasiany jest jedną z najsilniej trujących substancji biologicznych, jakie znamy, dlatego zapobieganie takim zatruciom jest kluczową sprawą
w produkcji żywności. Procesy termiczne, którym poddaje się przetwory mięsne, zabijają znajdujące się w nich bakterie, jednak nie niszczą przetrwalników – za to odpowiadają właśnie związki azotu. Poza tym dodawanie ich do produktów mięsnych (tzw. peklowanie) powoduje nadanie im odpowiedniego smaku, zapachu i barwy.
Azotan Potasu jest konserwantem dozwolonym do stosowania w określonych środkach spożywczych, w określonych maksymalnych dawkach, dla którego określono maksymalne pozostałości w środkach spożywczych. Maksymalne dawki i pozostałości w określonych środkach spożywczych zostały podane w tabeli 13 załącznika 2 do Rozporządzenia M.Z. (Dz.U.2004.94.933).

Zastosowanie:
Przemysł spożywczy: gotowane mięso, boczek, szynka, salami, sery twarde, półtwarde i półmiękkie i inne, marynowane ryby (szproty i śledzie).

Przemysł rolniczy: produkuje się z niego nawóz azotowy.

Przemysł chemiczny: produkcja materiałów wybuchowch, czarnego prochu strzelniczego. A także produkcja azotynu potasu oraz reakcje nitrowania.

Wpływ na zdrowie człowieka.
Dopuszczalna dzienna dawka Azotanu potasu wynosi 3,7 mg na kilogram masy ciała.
Azotan potasu jest środkiem łatwo wchłanialnym w przewodzie pokarmowym i większości wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej. W określonych warunkach, z udziałem mikroflory jelit, może nastąpić redukcja azotanów do azotynów, co może stać się powodem zatrucia.
Najczęstszym skutkiem przedawkowania są mdłości, wymioty, zawroty głowy, migrena.
Środek szkodliwie działa na tarczycę a także jest niedozwolony dla dzieci poniżej 6 miesięcy.

Przechowywanie :
Azotan potasu należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i odpowiednio wentylowanych.
Produktu nie należy przechowywać na drewnianych podłogach oraz razem z nieodpowiednimi materiałami: produktami łatwopalnymi, organicznymi lub innymi materiałami o silnych właściwościach utleniających.

Uwaga!
Używając produktu należy zachować szczególne środki ostrożności unikać bezpośredniego kontaktu z substancją ze względu na możliwość podrażnienia skóry, oczu, błon śluzowych nosa i przewodu pokarmowego.

 

Przejdź aby dokonać zakupu