Kontakt

TechlandLab sp. z o.o.

ul. Jędrusiów 1,

39-400 Tarnobrzeg

NIP 867-223-74-97, Regon: 180927697

telefon: +48 535455383, e-mail: biuro@techlandlab.com

Nr konta: mBank 20 1140 2004 0000 3902 7511 1641

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
KRS 0000460300, Kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych w całości opłacony.