Siarczan potasu

Siarczan potasu, K₂SO₄  jest to nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i potasu.

W temperaturze pokojowej związek ten tworzy bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne w alkoholu. Temperatura topnienia 1069 °C

Zastosowanie:

Siarczan potasu (K2SO4), zwany również siarczanem potażu, jest najbardziej popularnym nisko chlorkowym nawozem na świecie. Łączy on w optymalny sposób najważniejsze składniki odżywcze, potas i siarkę, które są łatwo dostępne dla roślin. 50% jego składu stanowi tlenek potasu (K2O; 42% potasu) a 18% siarka, co zapewnia wysokie stężenie składników odżywczych.
Siarczan potasu jest nawozem przedsiewnym. Nadaje się na wszystkie gleby, szczególnie przydatny jest do nawożenia roślin wrażliwych na formy nawozów chlorkowych.
Jako że siarczan potasu jest nawozem praktycznie pozbawionym chlorków, stanowi on najlepsze źródło składników odżywczych dla roślin wrażliwych na chlorki oraz dla intensywnych systemów uprawy (szklarnie, tunele foliowe). W odróżnieniu od innych źródeł potasu takich jak chlorek potasu czy azotan potasu, siarczan potasu ma bardzo niski wskaźnik zasolenia, co czyni go preferowanym nawozem potasowym na terenach zagrożonych zasoleniem gleby.
Cechy te sprawiają, że nawozy siarczanowe są najbardziej efektywnymi nawozami w wielu częściach świata, jak również przyczyniają się do tego, że są one najbardziej przyjazne dla środowiska.

W związku z tym, że potas i siarka bezpośrednio wpływają na plony i jakość upraw, siarczan potasu, jako nawóz, jest optymalnym roztworem, ponieważ:
Siarczan potasu odgrywa istotną rolę w wytwarzaniu białek, enzymów i witamin, jak również usprawnia proces fotosyntezy u roślin

Poprzez obniżanie poziomu pH w strefie korzeniowej, siarczan potasu wzmaga pobieranie fosforu, żelaza oraz innych mikroelementów. Na glebach piaszczystych redukuje wypłukiwanie kationów, takich jak wapń i potas.

Oprócz tego, że siarczan potasu podnosi jakość roślin, sprawia on również, że są one bardziej odporne na suszę, mróz, owady i choroby
Siarczan potasu nie zawiera azotu, co pozwala na wydajniejszą gospodarkę nawozami azotowymi.
Siarczan potasu poprawia plony i jakość wysokowartościowych upraw, w szczególności owoców, warzyw i tytoniu.