Siarka – znaczenie siarki w uprawach rolniczych.

Z danych literaturowych jednoznacznie wynika, iż gleby wielu rejonów świata, w tym także Polski, mają niedostateczną dla prawidłowego wzrostu roślin zawartość siarki. Związane jest to przede wszystkim z wyraźnym ograniczeniem emisji przemysłowych oraz zmniejszeniem depozycji tego pierwiastka w glebach przy jednoczesnym stosowaniu nawozów mineralnych o małej jego zawartości. Z uwagi na wiele ważnych funkcji, jakie spełnia ten składnik oraz jego wpływ na ilość i jakość plonu siarka nie może być pominięta w nawożeniu roślin. W związku z prognozami o pogłębiającym się deficycie siarki w produkcji roślinnej i koniecznością utrzymania plonowania roślin istnieje potrzeba nawożenia tym pierwiastkiem. Ważne jest poszukiwanie źródeł nawozowych siarki dla roślin uprawnych.

Siarka – znaczenie siarki w uprawach rolniczych.