Azotan potasu E252 z antyzbrylaczem

6.00 219.00 

Wyczyść

Opis

Azotan potasu E252 z antyzbrylaczem

Synonimy potasowy azotan, kwasu azotowego sól potasowa
Wzór chemiczny KNO3
Masa molowa 101,11
Numer CAS 7757-79-1
Numer WE 231-818-8
Zastosowanie przemysł chemiczny, produkcja mieszanek nawozowych
Właściwości Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 8,0 (r-r 50 g/l H2O)
Temperatura topnienia: 334°C
Temperatura wrzenia: rozkład termiczny 400°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,11 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 320 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

 

Azotan potasu jest to naturalnie występujący minerał.

Azotan potasu – parametry gwarantowane

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, , ,

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Azotan Potasu E252