Octan sodu E262

8.90 36.00 

Wyczyść

Opis

Octan sodu

Synonimy sól sodowa kwasu.
Wzór chemiczny C2H3O2Na
Masa molowa 82,03
Numer CAS 127-09-3
Numer WE 204-823-8
Zastosowanie odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.
Właściowości Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7,5 – 9,0 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 325°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 1,53 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 300 – 400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1190 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

Jest stosowany jako dodatek do żywności o numerze E262 jako regulator kwasowości i konserwant. Roztwór octanu sodu to składnik aktywny ogrzewaczy termicznych, wykorzystywanych jako ogrzewacze do rąk czy kompresy. Są to różnego kształtu pojemniki z tworzywa sztucznego, wypełnione przesyconym (w temperaturze pokojowej) roztworem octanu sodu, który pobudzony bodźcem mechanicznym krystalizuje, wydzielając ciepło.

Octan sodu – parametry gwarantowane

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, , ,