Chlorek cynku bezwodny

6.00 21.00 

Wyczyść

Opis

Cynku Chlorek

Gatunek czysty techniczny

Zawartość głównego składnika min. 97%

Synonimy dichlorek cynku, chlorek cynku (II)

Wzór chemiczny: ZnCl2
Masa molowa: 136,28
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE: 231-592-0

 

Właściwości:

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 287°C
Temperatura wrzenia: 360°C (rozkład)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: około 2,9 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 4320 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol

Zastosowanie jako topnik do odlewów, jako półprodukt m.in. składnik baterii, do powlekania powierzchni metalowych, w laboratoriach chemicznych; regulowanie procesów innych niż polimeryzacja i wulkanizacja, środek zapobiegający zamarzaniu

 

Opakowanie: wysokiej jakości butelka HDPE, nakrętka z pierścieniem gwarancyjnym.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, , ,