Fosforan trójsodowy dwunastowodny

7.70 24.90 

Wyczyść

Opis

Nazwa w języku angielskim: trisodium phosphate

Synonimy fosforan trisodowy, ortofosforan trójsodowy

Numer CAS: 10101-89-0
Oznakowanie WE: 231-509-8

Właściwości Forma: krystaliczny proszek
Kolor: biały
Zapach: substancja bezwonna
pH: brak danych
Temperatura topnienia: nie oznaczono
Temperatura wrzenia: wodę krystaliczną trafi w temperaturze 100°C
Temperatura samozapłonu: nie ma własności samozapalnych
Temperatura zapłonu: nie jest palny
Gęstość względna: nie oznaczono
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszczalny w alkoholach

Zastosowanie:
Fosforan sodu stosowany jest do sporządzania kąpieli odtłuszczających stosowanych do przygotowywania metali przed pokrywaniem powłokami galwanicznymi i lakierniczymi.
Składnik proszków do prania i środków do zmiękczania wody i nawozów sztucznych.
W laboratoriach i technice używany do otrzymywania fosforanów innych metali.

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, ,