Promocja!

Wodorotlenek potasu czda

17.50  15.50 

Na stanie

Opis

Wodorotlenek potasu czysty do analizy 1000g

Wzór chemiczny: KOH
Nr CAS: 1310-58-3
Nr WE: 215-181-3
Nr index: 019-002-00-8

W standardowych warunkach wodorotlenek potasu jest białym ciałem stałym. Jako odczynnik chemiczny zazwyczaj produkowany jest w postaci łamliwych, krystalicznych, miękkich płatków lub granulek o zawartości ok. 15%. Ma silne właściwości higroskopijne, większe niż wodorotlenek sodu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; proces rozpuszczania jest silnie egzotermiczny. Roztwór, zwany ługiem potasowym, ma odczyn silnie zasadowy. Wodorotlenek potasu oraz jego roztwór wodny pochłania z powietrza dwutlenek węgla z wytworzeniem węglanu potasu, dlatego należy go przechowywać w szczelnych pojemnikach. Jest silnie żrący, może spowodować poważne oparzenia. Po połknięciu powoduje oparzenia przełyku i żołądka, może spowodować jego perforację. LD50 (szczur, doustnie) wynosi 250-400 mg/kg.

 

Zastosowanie

 • jako środek suszący i bielący
  do pochłaniania dwutlenku węgla
  w chemii jako mocna zasada
  do otrzymywania innych związków potasu, np. soli potasowych
  do wyrobu miękkich mydeł potasowych
  w litografii do wykonywania matryc
  jako elektrolit, np. w akumulatorach niklowo-kadmowych
  do rozkładu ludzkiego ciała podczas resomacji
  wodny 5% roztwór wodorotlenku potasu służy do identyfikacji miękusza rabarbarowego (pory grzyba zmieniają kolor na fioletowy)[4]
  do teksturyzacji płytek krzemowych

Dodatkowe informacje

Waga