kwas l-askorbinowy E300

Kwas L-askorbinowy E300 (witamina C)

22.90 730.00 

Wyczyść

Opis produktu

 

Kwas L-askorbinowy E300 (witamina C)


Gatunek: czysty

Wzór chemiczny: C6H8O6

Masa molowa: 176.13

Numer CAS: 50-81-7

Numer WE: 200-066-2

 

Właściwości:

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 2,2 – 2,5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia:189 – 192°C
Temperatura wrzenia: rozkład >192°C
Temperatura samozapłonu: 380°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: ~1,65g/cm³
Ciężar nasypowy: około 500 – 900 kg/m³
Rozpuszczalność:
w wodzie: 330 g/l (24°C)
w rozpuszczalnikach organicznych:
w etanolu: 20 g/l (20°C)

Produkt spełnia normy : BP/USP/EP

Kwas L-askorbinowy – parametry gwarantowane

Dodatkowe informacje

Waga

1 kg, 100 g, 25 kg, 250 g, 5 kg, 50 g, 500 g

Karta Charakterystki

Karta Charakterystyki Kwas L-askorbinowy E300