Kwas cytrynowy E330 jednowodny

7.00 167.00 

Kwasek cytrynowy E330 jednowodny
Wyczyść

Opis

Kwas cytrynowy jednowodny E330

Synonimy: 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy kwas monohydrat

Wzór chemiczny: C6H8O7•H2O

Masa molowa: 210,14

Numer CAS: 5949-29-1

Numer WE: 201-069-1

Gatunek: czysty

Zastosowanie: Półprodukt w produkcji innych chemikaliów organicznych i preparatów; produkty do pielęgnacji ciała, detergenty, środki czyszczące i inne produkty gospodarstwa domowego; wytwarzanie papieru; wyroby budowlane; polimery i wyroby z tworzyw sztucznych; przemysł naftowy, przemysł włókienniczy, w farbach i powłokach, wyroby fotograficzne, jako odczynnik laboratoryjny, uzdatnianie wody, obróbka powierzchni metalowych, w rolnictwie.

Kwasek Cytrynowy Właściwości:

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 1,8 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 135 – 153°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 345°C (bezwodny)
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość pary względem powietrza: brak danych
Gęstość: 1,54 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 800 – 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 1630 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Kwas cytrynowy – parametry gwarantowane

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

, , ,